Nijicon ปล่อยภาพปกอัลบั้มที่ 2 ในชื่อว่า Rainbow Eclipse เต็มอิ่ม 12 เพลง!

Nijicon (Niji no Conquistador) ปล่อยภาพปกอัลบั้มที่ 2 ออกมาให้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในอัลบั้มที่ 2 นั้นจะใช้ชื่ออัลบั้มว่า Rainbow Eclipse (レインボウエクリプス ) ใน CD จุเพลงกว่า 12 เพลง และ DVD

Read more