[Interview]SAY-LA มาเยือนไทยครั้งที่ 2 กับความเติบโตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น!

มาเมืองไทยครั้งที่ 2 ติดๆ กันสำหรับวง SAY-LA กับคอนเซปต์ ไอดอลที่คงความดั้งเดิมไว้ในรอบ 3,000 ปี ซึ่งในปี 2018 นี้ทางวงก็ได้มาแสดงที่งาน Japan Exp Thailand 2018 เป็นครั้งที่ 2 ติดกันสำหรับปีนี้ทาง SAY-LA นั้นพึ่งได้วางจำหน่ายซิงเกิ้ล “3000 ni  ichido no happiness” ซึ่งสามารถคว้า อันดับ 1 ของ Oricon Daily Chart และอันดับ 3 ของ Oricon Weekly Chart ไปได้ในช่วงเวลาที่วางจำหน่ายอีกด้วยลองไปฟังความรู้พวกเธอกันเลยดีกว่า!

HP : http://www.say-la.jp/
Twitter : https://twitter.com/SAY_LA_info


Interview

 


Photo Set