แจ้งโอนเงิน / Transfer Confirmation

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนกดส่ง / Please verify details before submit

* หมายเลขการสั่งซื้อ / Order No.

* อีเมล์ / E-mail

* จำนวนเงินที่โอน / Transfer Amount

* วันที่โอนเงิน / Transfer Date / 転送日 2020 Jun
* เวลาที่โอน / Time :
* ใบเสร็จ / Receipt (JPG,PNG,PDF Max 4MB)

เมื่อกดsubmitแล้ว จะได้รับอีเมลตอบด้วยระบบอัตโนมัติภายในเวลา 10 นาที อย่าลืมเช็ค Spam/Junk box/Promotion Box หากไม่ได้รับเมล
The automated reply will arrived within 10 minutes, don't forget to check Spam/Junk box/Promotion Box if you can't find the mail