แจ้งโอนเงิน / Transfer Confirmation

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนกดส่ง / Please verify details before submit

* หมายเลขการสั่งซื้อ / Order No.

* อีเมล์ / E-mail

* จำนวนเงินที่โอน / Transfer Amount

* วันที่โอนเงิน / Transfer Date / 転送日 2020
* เวลาที่โอน / Time :
* ใบเสร็จ / Receipt (JPG,PNG,PDF Max 4MB)