แจ้งโอนเงิน / Transfer Confirmation

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนกดส่ง / Please verify details before submit

  * หมายเลขการสั่งซื้อ / Order No.

  * อีเมล์ / E-mail (หลีกเลี่ยงการใช้ Please avoid hotmail/live/outlook)

  * จำนวนเงินที่โอน / Transfer Amount

  * วันที่โอนเงิน / Transfer Date 2024
  * เวลาที่โอน / Time :
  * ใบเสร็จ / Receipt (JPG,PNG,PDF Max 4MB)