Rena Sato ออก photobook เล่มใหม่ “RENA18”

 

Rena Sato Releases Photobook “RENA18” on 18th Birthday!

Rena Sato อดีตสมาชิกวง Idoling /NEO from Idoling  ปัจจุบันเป็นเป็นหัวหน้าวง  Magical Punchline

ฉลองวันเกิดอายุครับ 18 ด้วยการเปิดตัว photobook ของเธอ ที่มีชื่อว่า “RENA18” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2016!

img_rena_sato_rena18_3

PB “RENA18”  นี้ได้ไปถ่ายที่  Miyakojima, Okinawa นอกจากนี้ ได้มีรูปของเรนะ เมื่อตอนอายุ 15 ตอนถ่ายลง magazine  “girls!” จนถึงปัจจุบัน

เรนะ ได้กล่าวไว้ว่า เธอมีส่วนส่วนในการทำหนังสือเล่มนี้ออกมาด้วย อยากให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงสิ่งนี้ด้วย ว่า “นี้แหละคือโลกของ Rena Sato “ และเรนะกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า อยากให้เห็นว่าเธอนั้นเติบโตขึ้นจากวันนั้น ถึงแม้ว่าเรนะจะไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในระหว่างอายุ 17-18 ปี

img_rena_sato_rena18_2

 

Rena Sato จะปล่อย “RENA18” ใน events ที่ Akiba Sofmap ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2016.

“RENA18” Release Event
November 19, 2016 (Saturday)
4:00pm
Akiba Sofmap 1-go, IMY Bldg 7F, 3−13−12 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo

 


Buy Item

neobk-2018962

Sato Rena Photo Book “RENA18”

 


 

Related Links

Magical Punchline Official site: http://magipun.com/

Rena Sato Official Twitter: https://twitter.com/rena_sato_box

Rena Sato Official Instagram: https://www.instagram.com/rena__sato/

Tokyo Girls Update : https://tokyogirlsupdate.com/rena-sato-photobook-rena18-birthday-201611111187.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *