[Interview]The World Standard (wa-suta) ไอดอลที่ตั้งเป้าหมายสู่ระดับโลก!!

สัมภาษณ์พิเศษวง The World Standard (wa-suta) ไอดอลจากประเทศญี่ปุ่นค่าย iDOL Street ซึ่งวง ”วาสุตะ” นั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น และในต่างประเทศอีกด้วย สำหรับวงวาสุตะนั้นก็ได้มาเยือนที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกขึ้นงาน Japan Expo Thailand 2017 ในวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมานั้นก็ได้สร้างความประทับใจแก่แฟนๆ อย่างมากมายเลยทีเดียวเราไปรู้จักพวกเธอเพิ่มเติมกันเลยดีกว่า!!

HP : http://wa-suta.world/
Twitter : https://twitter.com/tws_staff


Interview 


Photo Album

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *