Sumomo Autumn 2023 Uniform Photoset

Sumomo Autumn 2023 Uniform Photoset & Deco Cheki

  • รูปสุ่ม 30แบบ (เมมละ6แบบ) ซองละ 3รูป 200บาท พร้อมลุ้น คูปองรับ SSR รูปหมู่ ขนาด 10×15 นิ้ว พร้อมลายเซ็นทุกคน
  • Deco cheki ใบละ 500บาท
    เปิดขาย วันนี้-15 ตุลาคม รับของ/ส่งของ 20ตุลาคมเป็นต้นไป

End of Sales period