JYA☆PON in Siamdol Cafe Reservation

JYA☆PON in Siamdol Cafe
📅 11 Dec 2022 (Sun)
Round 1 (Arisa,Ruka,Miyu,Rina) OPEN 10:30 START 10:45
Round 2 (Mia,Riko,Rea,Rinka,Mai) OPEN 12:30 START 12:45
住所: Siamdol Cafe, Donki mall Thonglor
map: https://goo.gl/maps/sQCBxjHoQGeX5jjZ9
Ticket: 2000THB / Round (Food&Drink included)
Reservation Start 6 Dec 2022 12:00

  * กรุณาใช้ชื่อ - สกุล จริงตามบัตรประชาชน / ใบขับขี่ของท่าน และนำบัตรดังกล่าวมายืนยันตัวตนเพื่อรับบัตรเข้างาน
  ** ที่นั่งในร้านเจ้าหน้าที่จะเป็นคนจัดให้ จึงอาจจะมีความจำเป็นต้องนั่งแยกกับเพื่อนที่มาด้วย
  *** การเรียงลำดับเข้างานจะเรียงตามลำดับที่จองเข้ามาในระบบ
  **** กรุณาศึกษาวิธีชำระเงินในเมลตอบกลับอัตโนมัติ
  ***** หากยอดจองเกินจำนวนที่นั่งของร้านขออนุญาติตัดสิทธิ์ตามลำดับที่จองเข้ามาและจะทำการคืนเงินให้ภายใน2วันทำการ
  *****日本の方はこの申込み入れたら Siamdol にDMをお願いします (当日会場でお支払い可能)

  ต้องการจอง / Reservation on Jyapon in Siamdol Cafe 11 Dec 2022

  1st Round 10:45 (Arisa,Ruka,Miyu,Rina)             Ticket

  Food

  Drink

  2nd Round 12:45 (Mia,Riko,Rea,Rinka,Mai)       Ticket

  Food

  Drink