Idol College in Siamdol Cafe Reservation

📅 16 Dec 2022 (Fri)
Round 1
Honoka Konno
Haruki Wakabayashi
Sora Taguchi
Hime Takahashi
Kotone Shimada
Riw Takakuwa
OPEN 17:45 START 18:00

Round 2
Yuka Ebihara
Chisato Minami
Yui Nakajima
Julia Tomita
Ririka Fujishiro
Shioka Ishizuka
OPEN 20:00 START 20:15

📌Location: Siamdol Cafe, Donki mall Thonglor
map: https://goo.gl/maps/sQCBxjHoQGeX5jjZ9
Ticket: 2000THB / Round (Food&Drink included)

  * กรุณาใช้ชื่อ - สกุล จริงตามบัตรประชาชน / ใบขับขี่ของท่าน และนำบัตรดังกล่าวมายืนยันตัวตนเพื่อรับบัตรเข้างาน
  ** ที่นั่งในร้านเจ้าหน้าที่จะเป็นคนจัดให้ จึงอาจจะมีความจำเป็นต้องนั่งแยกกับเพื่อนที่มาด้วย
  *** การเรียงลำดับเข้างานจะเรียงตามลำดับที่จองเข้ามาในระบบ
  **** กรุณาศึกษาวิธีชำระเงินในเมลตอบกลับอัตโนมัติ
  ***** หากยอดจองเกินจำนวนที่นั่งของร้านขออนุญาติตัดสิทธิ์ตามลำดับที่จองเข้ามาและจะทำการคืนเงินให้ภายใน2วันทำการ
  *****日本の方はこの申込み入れたら Siamdol にDMをお願いします (当日会場でお支払い可能)

  ต้องการจอง / Reservation on Idol College in Siamdol Cafe : 16 Dec 2022 (Fri)

  1st Round 18:00 (Honoka,Haruki,Sora,Hime,Kotone,Riw)     Ticket

  Food

  Drink

  2nd Round 20:15 (Yuka,Chisato,Yui,Julia,Ririka,Shioka)       Ticket

  Food

  Drink